Washington County Cervix uteri cancer incidence rate per 100,000

Washington County Cervix uteri cancer incidence rate per 100,000

Cervix uteri cancer incidence age-adjusted rate per 100,000

Washington County Cervix uteri cancer incidence rate per 100,000

Cervix uteri cancer incidence rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2002 6.7 7.6 6.0 7.1
2003 13.4 8.9 8.5 12.1 8.7 8.0
2004 6.6 7.8 7.2 8.1 7.6 6.9
2005 3.3 5.5 8.1 2.7 5.8 7.7
2006 6.6 8.8 7.9 6.9 8.4 7.4
2007 16.5 12.1 8.0 15.8 12.0 7.4
2008 13.2 15.4 7.8 13.4 14.6 7.3
2009 16.5 16.4 8.1 14.3 14.4 7.5
2010 19.7 14.2 7.8 15.7 11.9 7.5
2011 6.6 6.5 5.8 6.0