Oswego County Female breast cancer incidence rate per 100,000

Oswego County Female breast cancer incidence rate per 100,000

Female breast cancer incidence age-adjusted rate per 100,000

Oswego County Female breast cancer incidence rate per 100,000

Female breast cancer incidence rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2001 148.8 156.7 145.0 137.4
2002 113.1 128.1 157.1 106.9 123.4 137.0
2003 122.3 124.1 155.8 118.0 118.0 134.6
2004 136.7 140.2 154.3 129.9 133.6 132.4
2005 161.8 143.3 156.9 153.5 135.2 132.9
2006 131.4 138.4 159.8 122.0 128.2 135.2
2007 121.8 118.6 159.6 109.5 108.4 133.2
2008 102.4 115.0 164.8 94.3 103.4 136.8
2009 120.8 110.3 168.2 106.6 98.8 137.7
2010 107.7 157.7 95.0 128.6