Oswego County Female breast cancer incidence rate per 100,000

Oswego County Female breast cancer incidence rate per 100,000

Female breast cancer incidence age-adjusted rate per 100,000

Oswego County Female breast cancer incidence rate per 100,000

Female breast cancer incidence rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2002 113.1 157.2 106.9 137.1
2003 123.9 125.7 155.8 119.5 119.5 134.6
2004 139.9 141.8 154.3 132.6 135.0 132.5
2005 161.8 144.4 156.9 153.5 136.1 133.0
2006 131.4 138.4 160.0 122.0 128.2 135.3
2007 121.8 119.1 159.9 109.5 108.8 133.4
2008 104.1 116.1 165.2 95.5 104.2 137.1
2009 122.5 111.4 168.9 107.8 99.5 138.2
2010 107.7 117.5 158.6 95.0 102.6 129.3
2011 122.4 167.7 104.4 135.8