Orange County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Orange County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Orange County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 11.6 8.1 12.0 8.1
2004 9.9 10.1 8.5 10.2 10.3 8.5
2005 8.8 9.2 8.4 8.9 9.4 8.4
2006 9.0 8.7 9.0 9.0 8.8 8.9
2007 8.4 8.7 9.4 8.5 8.8 9.3
2008 8.6 8.2 10.2 8.7 8.3 10.0
2009 7.7 8.5 10.1 7.9 8.6 10.0
2010 9.2 9.4 10.7 9.3 9.6 10.6
2011 11.4 10.2 11.2 11.7 10.4 11.1
2012 10.0 11.0 10.2 10.8