Otsego County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Otsego County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Otsego County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 13.3 8.1 12.6 8.1
2004 9.9 11.4 8.5 9.0 10.7 8.5
2005 11.0 9.8 8.4 10.6 9.2 8.4
2006 8.5 10.7 9.0 8.0 10.1 8.9
2007 12.7 15.7 9.4 11.9 14.3 9.3
2008 26.0 21.7 10.2 23.1 19.6 10.0
2009 26.5 25.9 10.1 24.2 23.4 10.0
2010 25.4 24.5 10.7 23.2 21.9 10.6
2011 21.8 22.9 11.2 18.3 20.0 11.1
2012 21.4 11.0 18.4 10.8