Cayuga County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Cayuga County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Cayuga County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 9.5 8.1 9.6 8.1
2004 9.2 9.8 8.5 9.3 9.8 8.5
2005 10.6 10.3 8.4 10.6 10.2 8.4
2006 11.1 10.7 9.0 10.7 10.6 8.9
2007 10.5 10.9 9.4 10.3 10.7 9.3
2008 11.3 11.8 10.2 11.0 11.5 10.0
2009 13.6 12.3 10.1 13.1 11.9 10.0
2010 12.0 13.2 10.7 11.4 12.9 10.6
2011 14.0 12.9 11.2 14.1 12.9 11.1
2012 12.6 11.0 13.2 10.8