Chenango County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Chenango County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Chenango County Poisoning hospitalization rate per 10,000

Poisoning hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 6.2 8.1 6.3 8.1
2004 6.0 5.8 8.5 5.8 5.7 8.5
2005 5.2 6.2 8.4 5.2 6.1 8.4
2006 7.5 7.5 9.0 7.4 7.5 8.9
2007 9.8 10.7 9.4 10.1 10.4 9.3
2008 14.7 14.8 10.2 13.8 14.3 10.0
2009 20.0 17.6 10.1 19.8 17.0 10.0
2010 18.0 17.5 10.7 18.2 17.4 10.6
2011 14.4 16.2 11.2 14.3 16.1 11.1
2012 16.2 11.0 15.9 10.8