Madison County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Madison County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Madison County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 4.7 19.4 4.6 19.6
2004 8.9 7.1 19.9 9.2 7.0 20.3
2005 7.7 7.6 20.0 7.4 7.5 20.5
2006 6.3 7.0 20.6 5.8 6.7 21.2
2007 7.2 7.3 20.2 7.0 7.2 20.8
2008 8.6 8.5 20.9 8.7 8.8 21.3
2009 9.9 9.3 21.6 11.0 9.9 22.5
2010 9.5 9.9 20.9 10.3 10.8 21.7
2011 10.2 10.7 20.6 11.3 11.6 21.3
2012 12.3 20.8 13.5 21.6