Onondaga County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Onondaga County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Onondaga County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 14.6 19.4 14.8 19.6
2004 13.8 14.0 19.9 14.1 14.2 20.3
2005 13.5 14.4 20.0 13.7 14.7 20.5
2006 15.7 14.4 20.6 16.2 14.7 21.2
2007 14.0 13.9 20.2 14.1 14.1 20.8
2008 12.1 14.4 20.9 12.0 14.5 21.3
2009 17.2 16.3 21.6 17.5 16.5 22.5
2010 19.4 19.0 20.9 19.8 19.5 21.7
2011 20.5 21.2 20.6 21.2 21.8 21.3
2012 23.6 20.8 24.5 21.6