Saratoga County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Saratoga County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Saratoga County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 9.3 19.4 9.1 19.6
2004 10.9 9.9 19.9 10.8 9.8 20.3
2005 9.6 10.0 20.0 9.4 9.8 20.5
2006 9.4 10.0 20.6 9.2 9.8 21.2
2007 11.1 10.8 20.2 10.9 10.7 20.8
2008 12.0 12.2 20.9 11.8 12.2 21.3
2009 13.5 13.9 21.6 14.0 14.3 22.5
2010 16.2 13.9 20.9 17.4 14.6 21.7
2011 12.0 13.0 20.6 12.6 13.8 21.3
2012 10.8 20.8 11.5 21.6