Chautauqua County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Chautauqua County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization age-adjusted rate per 10,000

Chautauqua County Drug-related hospitalization rate per 10,000

Drug-related hospitalization rate per 10,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 10.7 19.4 11.2 19.6
2004 17.6 15.5 19.9 18.5 16.3 20.3
2005 18.2 18.3 20.0 19.2 19.2 20.5
2006 19.0 17.7 20.6 20.1 18.6 21.2
2007 15.8 17.9 20.2 16.6 18.8 20.8
2008 18.9 17.9 20.9 19.6 19.0 21.3
2009 19.0 18.4 21.6 20.9 20.1 22.5
2010 17.3 17.4 20.9 19.8 19.4 21.7
2011 15.9 16.5 20.6 17.5 18.4 21.3
2012 16.3 20.8 17.9 21.6