Orange County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Orange County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Unintentional injury mortality age-adjusted rate per 100,000

Orange County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Unintentional injury mortality rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 22.9 27.1 23.7 25.6
2004 24.6 24.6 25.6 25.7 25.5 24.1
2005 26.3 26.3 28.6 27.2 27.4 26.9
2006 27.9 26.9 29.0 29.4 27.9 27.1
2007 26.5 27.2 29.5 27.3 28.3 27.5
2008 27.1 25.0 30.6 28.2 25.9 28.4
2009 21.4 25.4 25.8 22.4 26.3 23.7
2010 27.9 27.6 29.7 28.6 28.4 27.1
2011 33.6 29.4 32.8 34.3 29.8 29.9
2012 26.7 34.2 26.3 31.0