Oswego County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Oswego County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Unintentional injury mortality age-adjusted rate per 100,000

Oswego County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Unintentional injury mortality rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 33.2 27.1 34.0 25.6
2004 31.5 32.6 25.6 32.6 33.2 24.1
2005 33.2 34.6 28.6 32.8 34.5 26.9
2006 39.0 37.0 29.0 38.0 36.2 27.1
2007 38.7 35.3 29.5 38.1 34.6 27.5
2008 28.0 32.4 30.6 28.1 32.7 28.4
2009 30.5 30.1 25.8 31.9 30.5 23.7
2010 31.9 37.5 29.7 31.7 37.4 27.1
2011 49.9 43.2 32.8 47.9 41.9 29.9
2012 47.7 34.2 45.6 31.0