Otsego County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Otsego County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Unintentional injury mortality age-adjusted rate per 100,000

Otsego County Unintentional injury mortality rate per 100,000

Unintentional injury mortality rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 45.0 27.1 39.2 25.6
2004 36.8 37.9 25.6 32.1 33.2 24.1
2005 31.9 34.1 28.6 28.2 29.7 26.9
2006 33.6 33.6 29.0 29.2 30.3 27.1
2007 35.3 32.6 29.5 34.0 28.9 27.5
2008 29.1 28.0 30.6 23.6 26.3 28.4
2009 19.5 29.6 25.8 22.2 27.4 23.7
2010 40.2 31.8 29.7 37.7 31.0 27.1
2011 35.5 36.6 32.8 33.3 33.1 29.9
2012 34.0 34.2 28.3 31.0