Hamilton County Non-motor vehicle mortality rate per 100,000

Hamilton County Non-motor vehicle mortality rate per 100,000

Non-motor vehicle mortality age-adjusted rate per 100,000

Hamilton County Non-motor vehicle mortality rate per 100,000

Non-motor vehicle mortality rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 56.8 17.0 54.7 15.7
2004 38.3 31.8 15.1 24.7 26.0 13.7
2005 0.0 25.6 18.9 0.0 17.0 17.4
2006 38.7 19.4 18.9 27.8 13.3 17.3
2007 19.7 39.3 19.9 12.4 30.4 18.2
2008 59.7 59.9 22.2 53.1 59.4 20.3
2009 101.6 60.9 18.0 120.0 60.7 16.1
2010 20.7 48.1 21.2 9.2 55.5 18.9
2011 20.9 27.8 24.3 33.9 20.7 21.7
2012 41.9 25.5 18.2 22.7